Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

...dlhý život bez hrdze!

O otryskávaní
Moje veterány
Moje veterány

Najčastejšie využitie technológie otryskávania:

- odstraňovanie korózie z povrchu
- odstraňovanie starých povlakov z kovov, plastov, dreva, betónu a pod.
- odstraňovanie okují po tvárnení a tepelnom spracovaní
- čistenie povrchu pred a po pájkovaní a zváraní
- čistenie foriem bez vplyvu na tvar a tolerancie
- príprava povrchu pod organické povlaky (náterové hmoty, plasty, gumu a i.)
- príprava povrchu pred žiarovými procesmi
- príprava povrchu pred vákuovými procesmi (TiN, Zn, Al)
- príprava povrchu pod galvanické povlaky
- zviditeľnenie povrchových vád
- odstraňovanie ostrých hrán po obrábaní (odihlenie)
Technológia tryskania je v dnešnej dobe jednou z najrozšírenejších mechanických úprav povrchu. Pod pojmom „pieskovanie“ rozumieme čistenie povrchu predmetov účinkom dopadajúcich zrniek tryskacieho prostriedku, ktorý pôsobí ako brúsny materiál. Dopadom zŕn na predmet sa mení ich kinetická energia na prácu formou opracovania povrchu. Výsledný efekt sa využíva pri predúprave, kedy hlavným cieľom tryskania je dokonale očistiť a optimálne zdrsniť povrch pre následné aplikácie povrchových úprav.
Názov „pieskovanie“ sa u nás vžil vďaka predtým najčastejšie používanému tryskaciemu prostriedku. Správnejší názov by mal byť vzhľadom k rôznorodosti tryskacích prostriedkov a dosahovanej kvalite povrchu technológia - „tryskanie“.
Tryskanie je taký spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu súčiastky, bez toho aby sa menil jej tvar.
Hodnotenie povrchu a jeho kvality
Čistota povrchu po  otryskávaní je udaná údajom Sa - stupeň prípravy povrchu, ktorý je bližšie udaný normou ČSN ISO 8501. Táto norma taktiež špecifikuje typy povrchu, resp. stupne korózie.
Štandardnou hodnotou používanou pre tryskanie je hodnota Sa = 2,5. Ostatné hodnoty sú uvedené nižšie.
Stupne prípravy povrchu otryskávaním:
Sa 1 - ľahké otryskanie - odstranenie opalkov a okují pred ďalším spracovaním
Sa 2 - dôkladné otryskanie - odstránenie voľnej hrdze, náterov, očistenie zvarov.
Sa 2 ,5 - veľmi dôkladné otryskanie - kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Je prípustná veľmi malá odchýlka vo farebnosti povrchu.
Sa 3 - vizuálne čistý oceľový povrch - kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Povrch otryskaný na biely kov.
 
 
TOPlist